בלעדי בטלביה, בקומפלקס מיוחד!

3 חדרים, 64 מ"ר שטח בנוי

$604,883

רחוב אלקלעי! 3 חדרים, 64 מ"ר (ארנונה), מרפסות (סוכה), שקטה ומוארת,

!!!קרקע פרטית

614b0c4594080829105b18a6d8adb09a
3792ad1c7bfc588820af84ea4b937d31
Dc2fe5aad4dd4743734227f9d6b0f5f3
9f3d7edb3a5ca9045bdf1f7dca4213ad
93e8b8a8439d1ae83ff96c7ee5e39cc9