דירת גן להשכרה בבקעה - ירושלים

4.5 חדרים, 120 מ"ר שטח בנוי, בקומה 0

$3,135
Ecb0e7435ec8af0cc75829676a8927fc
B20222a790897cd4506f97adf3a786ff
C20d6eaf5685c415d364e24b11f2e523
60da287fd1808876ff7c32a199e7615f
D565ef7a3e4428011c40d9eb007246b2
Ef7e3c972b73996f3402ef720e5cbbd2
12689676dc22ced8aecfba8a56de33db
E68ee09a28cfaf25948d27a3937e98f9
7a347255b4a537b1e637649b25cd0ff4
Dd9df667d482a0710425048ec161f91c
027c839f4067bca13bfa8a323e8ccc2f
6c44c217751d8111ee3d571b8a2fa02f
D97bae52d0c1c5ca12e7466ba296287f
026988bc6f96b531452259e99a9ff218
67779eabe5d1977a8941df5287f37b08
Def42951c0ea3c85c447faa0614003ed
792f32f49a01ad9ca6ef5649200b4bbe
389816b709e78f961195695706f1c0db
3e905727deb8514865627cd835a6832c
1176be5b3f1921ed31cebe2738149e96
4e4d139d8405ce5273d26ed02371c010
20bc239cb6f4d34d382d71701283f65f
58cc49170aaf4e00e9d08e9df4ab27b3
67ce0ebf8c824351ef5e129214c59365
C96bd8692ea00dbc61e5c6b39addfc81
2d0c4996990bc4d274a491b252d4a6ad
8ea033a24815c3c13db2bc57f95d20be
F03f0fba6cf93886db9042c441b6b673
8adedc6e3176767d7cc241800be09355
132e1ca2b260ea3499f85126ccf1bc7f
33c7b1c9f624cdaffce71d26548c27c1