מגרש למכירה בבקעה - ירושלים

, מגרש 240 מ"ר

$1,692,073
Cac3ea80ac2fe7205f089d71bd98f445
78d1dd6204bc651da24099d6fbf5a194
0573861530ebeae5d0622af6a6aab4c4
6278704e69e5b3ba33053b99ff8f80d7
445060047601b3e33342e7f0431f9d58
736b7ca3453da271b68940f6fa671151
0a45d48f26bc2b0d4784fa8e59af91db