בנין בוטיק למכירה

, 600 מ"ר שטח בנוי, פינוי מיידי

$7,006,369

בנין חדש למכירה 6 דירות 4 קטנות ו2 גדולות. בנין בוטיק עם מרפסות סוכה ,מעלית ,מיזוג מרכזי, ונוף 

מדהים .מיקום מעולה .אפשר גם לקנות כמה דירות ביחד ולא את כל הבניין