להשכרה בירושלים מעבדות מחקר

, 25000 מ"ר שטח בנוי, פינוי מיידי, ניתן לחלוקה כן, דמי ניהול 18.0

להשכרה בירושלים 25000 מטר מעבדות מחקר.